This is who we are

Polsko-niemieckie spotkanie

Data: 27. lipca - 4. sierpnia 2024
Koszt: 200 Euro
Cena uczestnictwa obejmuje program, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych
Współpraca: Fundacja Bezlik
Finansowanie: Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Osoba odpowiedzialna: Anku Religa
Team: Gosia Bobrowska, Asia Michalczyk, Lea Weber
Dla: Młodzież mieszkająca w Polsce i Niemczech
Wiek: 13-18 lat
Temat: Międzynarodowe spotkania dla dzieci i młodzieży

Wszystkie miejsca dla osób zamieszkałych w Polsce są zajęte!

W międzynarodowej grupie zajmiemy się tematem kultur młodzieżowych. Jak młodzi ludzie nawiązują kontakty?Jakich sieci kontaktów używają? W jaki sposób kultury młodzieżowe są widoczne w mediach społecznościowych, a w jaki są niewidoczne? I przede wszystkim: dlaczego istnieją?

Oprócz poczucia bycia częścią czegoś, kultury młodzieżowe często miały również skutki polityczne. W trakcie spotkania chcemy przyjrzeć się im bliżej.

Zajmiemy się zagadnieniem, jak to jest być młodym człowiekiem dzisiaj - od samotności w „globalnej wiosce" po prawdziwe przyjaźnie online. Porozmawiamy też o otwartych lub marginalizujących nastrojach emanujących z niektórych grup i kultur młodzieżowych oraz o możliwościach i wyzwaniach związanych z dalszym rozwojem poza głównym nurtem dorosłych. Program obejmuje wycieczki tematyczne w Poczdamie i Berlinie, dyskusje, kreatywne zajęcia i rozmowy z osobami, które są lub były częścią ruchów młodzieżowych.

W trakcie spotkania w komunikacji pomagają dwie osoby pośredniczące językowo (jak zawsze w naszych polsko-niemieckich projektach). Wystarczy, że mówisz i rozumiesz w języku polskim lub niemieckim, nie jest wymagana dodatkowa znajomość języka obcego!

W razie potrzeby możliwe są zniżki w opłacie za uczestnictwo. Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za edukację wymienioną powyżej: Do kontaktów

Flyer (PDF)

Przegląd Rejestracja