HochDrei

HochDrei to niezależna instytucja edukacyjna posiadająca własny budynek seminaryjny w Poczdamie. Projekty organizowane w naszej placówce kształceniowej skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Odbywają się albo z wolnego naboru, albo we współpracy ze szkołami, instytucjami pracy społecznej lub innymi organizacjami partnerskimi.

Naszym najważniejszym celem jest edukacja obywatelska uwrażliwiona na różnorodność i płeć społeczną oraz empowerment. Czasami projekty skupiają się na temacie istotnym społecznie, innym razem przyglądamy się bardziej sobie samym: kim jestem, jaką rolę wyznacza mi nasze społeczeństwo, a jaką rolę sam/a chciała/bym przyjąć? Jak mogę wyrazić swoją opinię i zostać wysłuchanym/wysłuchaną?
Osoby uczestniczące powinny poznać wzajemnie swoje perspektywy. Zachęca się je do spojrzenia poza własne horyzonty i przejęcia w przyszłości odpowiedzialności w różnych kontekstach społecznych.
Wiele z naszych projektów odbywa się jako spotkania polsko-niemieckie.

Program
Działania medialne i kreatywne, ćwiczenia w formie zabawy, wycieczki lub wizyty „ekspertów/ekspertek” z danej dziedziny sprzyjają zajmowaniu się poszczególnymi tematami, wprowadzając luźną atmosferę i zachęcając osoby uczestniczące do wymiany między sobą. Różne języki ojczyste integrujemy z fantazją w codziennej pracy projektowej – i to nie tylko na spotkaniach polsko-niemieckich. Zapraszamy każdego/każdą do aktywnego uczestnictwa w programie z własnymi życzeniami, pomysłami i inicjatywą.

HochDrei jest uznanym podmiotem niezależnej pomocy dla dzieci i młodzieży. Oprócz naszej praktycznej pracy edukacyjnej jesteśmy także aktywni w różnych gremiach i sieciach kontaktów, do których wnosimy nasze doświadczenie, przyczyniając się do dalszego rozwoju edukacji pozaszkolnej oraz naszych priorytetów różnorodności i równości płci.

Członkostwo/gremia

HochDrei e.V. jest
 • członkiem Stadtjugendring Potsdam (Miejskiego Stowarzyszenia Organizacji Młodzieżowych w Poczdamie)
 • członkiem Paritätisches Bildungswerk Landesverband Brandenburg (Parytetowej Współpracy Edukacyjnej Związek Landowy Brandenburgii)
 • członkiem Fachverband Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit Brandenburg e.V. (Stowarzyszenia eskpertów ds. pracy z młodzieżą/ pracy socjalnej z młodzieżą w Brandenburgii)
 • członkiem Paritätischer Landesverband Brandenburg e.V. (Parytetowego Związku Landowego Brandenburgii)
 • członkiem Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (Grupy Roboczej Niemieckich Placówek Kształceniowych)
 • uznanym podmiotem niezależnej pomocy dla dzieci i młodzieży
 • uznanym podmiotem Bundeszentrale für politische Bildung (Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego)
 • jednostką centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
 • członkiem Netzwerk Stiftungen und Bildung (Sieci Fundacje i Edukacja)
Wśród naszych pracowniczek i pracowników są
 • członkini Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży z ramienia za Bundesausschuss politische Bildung (Federalną Komisję Edukacji Politycznej)
 • członkini zarządu Paritätisches Bildungswerk des Landes Brandenburg (Parytetowej Współpracy Edukacyjnej Związek Landowy Brandenburgii)
 • członkini Komisji ds. sprawiedliwej genderowo pracy edukacyjnej AdB (Grupy Roboczej Niemieckich Placówek Kształceniowych)
 • członkini Komisji ds. Administracji i Finansów AdB (Grupy Roboczej Niemieckich Placówek Kształceniowych)
 • członkini komisji ds. młodzieży AdB (Grupy Roboczej Niemieckich Placówek Kształceniowych)