Stowarzyszenie wspierające:

Grupa Robocza ds Spotkań i Seminariów (ABS) jest stowarzyszeniem o długiej historii, które od chwili swojego powstania wniosło istotny wkład w edukację pozaszkolną dzieci i młodzieży. W grudniu 2022 r. zmieniło swój statut i działa obecnie jako stowarzyszenie wspierające, które zapewnia intelektualne i finansowe wsparcie prac związanych z polityką edukacyjną Placówki Kształceniowej HochDrei e.V.

Cele są jasno określone: ​​Stowarzyszenie powinno promować zaangażowanie obywatelskie i aktywnie przyczyniać się do kształtowania społeczeństwa demokratycznego. Jest zaangażowane w sprawiedliwość społeczną, zrozumienie międzykulturowe, różnorodność, działania ekologiczne i równość w naszym społeczeństwie. Ważne jest włączenie osób z niepełnosprawnością oraz promowanie pozytywnego, podstawowego zrozumienia i pełnego szacunku podejścia do różnic i różnorodności.

Stowarzyszenie wspierające jest zależne od Twojego wsparcia. Każda wpłata pomaga w realizacji naszych projektów edukacyjnych i ma długofalowy wpływ na pracę z młodzieżą. Zachęcamy do wpłat na nasze konto pod adresem

SozialBank
DE05 3702 0500 0003 1830 00

Liczy się każda kwota!

Kontakt:
Birgit Weidemann / Rolf Kriete
abs-foerderverein@hochdrei.org