Dziewczęta* i młode kobiety*

Nasze seminaria dla dziewcząt* i młodych kobiet* oferują chronioną przestrzeń do otwartej dyskusji na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

Umożliwiamy naszym uczestniczkom, które wzięły już udział w projekcie, długotrwałe zaangażowanie w ramach pracy z młodzieżą w HochDrei e.V., proponowanie własnych życzeń i pomysłów oraz stopniowe przejmowanie coraz większej odpowiedzialności na seminariach.
Poza tym ważne jest tu wszystko to, co dotyczy również ogólnych projektów kształcenia dzieci i młodzieży.

Cele obszaru programowego to:

  • wzmacnianie kompetencji, przekazywanie wiedzy społeczno-politycznej i promowanie niezależnego kształtowania swego życia przez dziewczęta*/kobiety*.
  • tworzenie sieci solidarności wśród dziewcząt*/kobiet*
  • promowanie różnorodności płci i kultury w strukturach społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza na stanowiskach decyzyjnych.
  • dalszy rozwój pracy pedagogicznej uwrażliwionej na płeć poprzez zaangażowanie w różnych gremiach i współpracę z instytucjami pracy z młodzieżą, szkołami i podmiotami samorządowymi.

Aktualne projekty i kooperacje:

  • HochDrei e.V. jest częścią „Mädchen*politisches Netzwerk” (Politycznej sieci kontaktów dla dziewcząt) w kraju związkowym Brandenburgia. Oprócz współpracy przy projektach odbywają się również regularne spotkania służące wymianie oraz wspólne akcje.

Mehr Infos:

Kontakt:

Partnerki do kontaktu:
Projekty dla dziewcząt: Anku Religa
Projekty dla kobiet: Tanja Berger/Birgit Weidemann
bildung@hochdrei.org