Różnorodność i społeczeństwo obywatelskie

Z osobami powyżej 16 roku życia zajmujemy się tematami różnorodności i społeczeństwa obywatelskiego. Przy tym chodzi tu nie tylko o zajmowanie się różnorodnością i partycypacją społeczną w sposób merytoryczny. Także osoby uczestniczące, do których się zwracamy, przynoszą ze sobą wiele różnych doświadczeń, języków, przemyśleń i poglądów na życie.
Ponadto w sposób niskoprogowy szkolimy byłych uczestników i byłe uczestniczki do roli podmiotów edukacji politycznej.
Podczas kilku projektów modelowych przy wsparciu różnych instytucji finansujących i partnerów współpracy, w ostatnich latach zbudowaliśmy silną sieć kontaktów uczestniczek i uczestników i zróżnicowany dostęp do zainteresowanych grup.
Nasza opracowana w tym obszarze programowym koncepcja różnorodności, oddziałuje również na pozostałe obszary programowe naszej placówki kształceniowej, co sprawia, że cała nasza praca edukacyjna jest przestrzenią uczenia się różnorodności.

Cele obszaru programowego to::

  • Tworzenie przestrzeni dla dobrowolnego uczenia się przez całe życie
  • Wspieranie niskoprogowego dostępu do edukacji obywatelskiej oraz zróżnicowanie edukacji obywatelskiej jako takiej
  • Empowerment i dalsza edukacja osób o różnym pochodzeniu i tożsamości, w celu umożliwienia im zaangażowania się w społeczeństwo obywatelskie i partycypację na równych warunkach
  • Inicjowanie projektów peer-to-peer: byłe uczestniczki i byli uczestnicy realizują z nami swoje tematy w ramach własnych projektów
  • Wzmacnianie tolerancji, solidarności, odwagi cywilnej i antyrasizmu
  • tworzenie sieci kontaktów z organizacjami migrantów i migrantek, władzami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, takimi jak szkoły, ośrodki zakwaterowania dla uchodźców i uchodźczyń, z instytucjami reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnością i osób o różnej tożsamości płciowej.

Więcej informacji:

  • Nasza broszura „Imagine alle the people – Programmbereich Vielfalt & Zivilgesellschaft“ (PDF)

Aktualna oferta programowa

Kontakt: