Edukacja dzieci i młodzieży

Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży umożliwiają osobom uczestniczącym zajęcie się tematami, które ich interesują, kwestiami wychodzącymi poza ramy przedmiotów szkolnych i bez presji związanej z koniecznością stawiania ocen – w sposób dobrowolny, dobrze się bawiąc, w miłej atmosferze i w zespole, wspólnie z innymi.

Organizujemy kilkudniowe spotkania wakacyjne i projekty weekendowe z wolnego naboru, lub też dni projektowe w ciągu tygodnia, np. dla grup szkolnych.
Na uczestniczki i uczestników czekają zróżnicowane metody edukacji nieformalnej, wycieczki tematyczne i warsztaty kreatywne.
Skupiają się one na takich zagadnieniach jak rozwój zrównoważony, wspólne życie w społeczeństwie, różnorodność, sprawiedliwość i inne tematy, które nas nurtują w życiu. Szczególnie mile widziane i realizowane są propozycje tematów zgłaszane przez dzieci i młodzież.

Zwłaszcza w projektach wakacyjnych i weekendowych zapewniamy program, który pozwala na wyłączenie się z codzienności szkolnej, oczyszcza umysł i wprowadza wakacyjny nastrój – bo nauka i zabawa wcale nie są sprzecznością!

We wszystkich naszych projektach dla dzieci i młodzieży catering odbywa się w ramach samoorganizacji. Więcej o pedagogicznej zasadzie samoorganizacji

Cele programu:

  • wzmacnianie samokompetencji i umiejętności społecznych
  • empowerment w celu równego uczestnictwa, przejmowania odpowiedzialności i samostanowienia o sposobie życia
  • przekazywanie wiedzy i uwrażliwienie na kwestie społeczne, takie jak sprawiedliwość, zrównoważony rozwój, solidarność, demokracja itp.

Aktualne programy i współpraca:

  • Udział w programie “Politische Jugendbildung im AdB (Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten)” z projektem “KörperWelten” w obszarze tematycznym “Różnorodność płciowa i seksualna” (2023-2028)
  • Projekt antydyskryminacyjny “Bodyclash” (2023-2025)
  • Współpraca z podmiotami świadczącymi usługi wolontariackie, przejściowymi ośrodkami zakwaterowania i szkołami
  • INISEK – Initiative Sekundarstufe I

Więcej informacji:

Kontakt: