Szkolenia

Nasze szkolenia i podnoszenie kwalifikacji skierowane są do osób stawiających pierwsze kroki w (międzynarodowej) pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również do specjalistów i specjalistek w dziedzinie pedagogiki.

Cele obszaru programowego to:

  • wyszkolenie jak największej liczby osób w dziedzinie edukacji obywatelskiej i międzynarodowej pracy z młodzieżą
  • wzmacnianie własnej pracy edukacyjnej poprzez zatrudnianie zaangażowanych osób, które wspierają nasze cele
  • dalszy rozwój naszych głównych tematów – różnorodności, równości płci i partycypacji społecznej wraz z zainteresowanymi (przyszłymi) specjalistami i specjalistkami

Aktualne programy i kooperacje:

Kontakt: