Spotkania dzieci i młodzieży

Organizujemy spotkania międzynarodowe dla dzieci od ósmego roku życia, nastolatków i nastolatek oraz młodzieży do 26 roku życia. Skupiamy się na projektach polsko-niemieckich, które zazwyczaj odbywają się we współpracy z naszą organizacją partnerską – Fundacją Bezlik.

Projekty spotkań traktujemy tak samo jak i ogólne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży: uczestniczki i uczestnicy zajmują się interesującymi ich kwestiami społecznymi i poznają się nawzajem. Wspólnie opracowujemy urozmaicony program składający się z działań kreatywnych, wycieczek i różnorodnych ćwiczeń z zakresu edukacji pozaformalnej.
W przypadku spotkań dwustronnych, czasami ciekawsze okazują się inne tematy są niż w pozostałych projektach dla dzieci i młodzieży. Inny jest również priorytet pedagogiczny, gdyż nacisk kładzie się tutaj na wzajemną wymianę. A wspólna nauka w grupie międzynarodowej oczywiście również posiada bardzo szczególny wymiar. Dzięki jednostkom animacji językowej uczestniczki i uczestnicy pokonują początkowe zahamowania w komunikacji.

Cele tego obszaru programowego to:

  • promowanie pozytywnego podejścia do różnorodności
  • zainspirowanie do radości z wymiany z innymi ludźmi, poglądami i przyzwyczajeniami
  • wzbudzanie zainteresowania innymi językami i przełamywanie barier językowych
  • wzbudzanie zainteresowania problematyką polityczną i społeczną
  • umożliwianie partycypacji
  • wzmacnianie współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie edukacji
  • tworzenie sieci kontaktów z podmiotami obszaru międzynarodowej pracy z młodzieżą.

Aktualne programy i kooperacje:

  • „Razem osiągniemy więcej – Teraz zawodowo!” (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)

Więcej informacji

Kontakt: