Oferty dla szkół

Nasze projekty kierujemy również do grup szkolnych.
Czy będą to zagadnienia społeczno-polityczne, na które nie ma przestrzeni na lekcjach, czy obszary konfliktu w klasie/szkole, które należy rozwiązać poza szkołą, czy też po prostu społeczne uczenie się w ramach wymiany polsko-niemieckiej:
wybrany przez Państwa temat przekształcamy w polsko-niemieckiej wymiany dzieci i młodzieży z instytucją partnerską z Niemiec.
Uczniowie i uczennice z różnych klas przyjeżdżają w towarzystwie nauczycieli i nauczycielek lub pracowników socjalnych do naszego ośrodka edukacyjnego na kilka dni i uczestniczą w przygodzie z edukacją pozaformalną.

Nasza oferta

- rozmowy wstępne na tematy zgłoszone przez uczniów i uczennice oraz ustalenia organizacyjne.
- przygotowanie i realizacja programu przez zapewniony przez nas zespół (plus pośrednicy językowi/pośredniczki językowe dla projektów polsko-niemieckich)
- zakwaterowanie w naszym domu seminaryjnym w Poczdamie
- złożenie wniosku o dofinansowanie i jego rozliczenie
- Jeśli pożądane jest ponowne spotkanie w Polsce, wszyscy spotkają się jeszcze raz jakiś czas później na rewizycie u naszej organizacji partnerskiej w Polsce.

Typy szkół i grupy wiekowe

Po ponad 20 latach doświadczeń w międzynarodowym pozaszkolnym kształceniu młodzieży, znamy prawie wszystkie grupy wiekowe i typy szkół.
Wymiana z zakwaterowaniem w placówce kształceniowej (zamiast w rodzinie ucznia/ uczennicy) jest również odpowiednia dla młodzieży ze szkół podstawowych lub uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy wymagają ścisłego nadzoru osób towarzyszących – oraz dla młodych ludzi, którzy nie mogliby przyjąć kogoś do siebie ze względów rodzinnych.

Wsparcie finansowe

Dofinansowywane są również projekty pozaszkolne przeprowadzane wspólnie ze szkołami, z reguły przez brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu oraz przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dzięki temu opłata za uczestnictwo jest stosunkowo niska dla wszystkich. Instytucje z wrażliwych dzielnic miejskich, szkoły specjalne, szkoły zawodowe, licea i gimnazja korzystają nawet ze specjalnych warunków finansowania z DPJW.

Rola osób towarzyszących

Osoby towarzyszące ze szkoły mają obowiązek nadzoru podczas trwania projektu (w ciągu dnia i w nocy) i wspierają uczniów oraz uczennice w samodzielnym wyżywieniu, do którego dajemy instrukcje pedagogiczne.
Mogą Państwo zgłaszać indywidualne życzenia programowe i realizować je ze swoimi uczniami i uczestnikami (np. określone wycieczki), ale przez resztę czasu mogą Państwo przekazać nam rolę osób prowadzących i w ten sposób poznać dzieci i młodzież z nowej perspektywy.

Aktualne programy i kooperacje

  • ‘Razem osiągniemy więcej – teraz zawodowo!’, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Więcej informacji

Kontakt

Chętnie prześlemy Państwu ofertę, wraz z przykładowym programem polsko-niemieckiej wymiany szkolnej w naszej placówce kształceniowej.

Tanja Berger (koordynacja Działu Edukacji)
telefon: +49 331 5813 224
e-mail: bildung@hochdrei.org