Ceny

Faktura VAT
Podane ceny są cenami netto. Mają one zastosowanie do stowarzyszeń non-profit, które zgodnie z celem statutowym organizują w naszej firmie własne imprezy. Dla pozostałych grup i osób doliczany jest podatek VAT. Edukacja dorosłych podlega obniżonej stawce podatku.

Podatek noclegowy
Do wszystkich cen doliczony jest podatek od noclegu w wysokości 5%, pobierany przez miasto Poczdam. Przesyłamy go bezpośrednio do urzędu skarbowego. Wyłączone są noclegi w celach zawodowych (wymagane potwierdzenie od pracodawcy). Goście do 26. roku życia włącznie, którzy biorą udział w wydarzeniach edukacyjnych w naszym domu, również są zwolnieni z podatku.