Be the change

Polsko-niemieckie spotkanie

Data: 19. - 26. października 2024
Koszt: 175 Euro
Cena uczestnictwa obejmuje program, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych
Współpraca: Fundacja Bezlik
Finansowanie: Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Osoba odpowiedzialna: Błażej Bekus
Dla: Młodzież mieszkająca w Polsce i Niemczech
Wiek: 13-17 lat
Temat: Międzynarodowe spotkania dla dzieci i młodzieży

W czasie tego październikowego tygodnia zajmiemy się wspólnie tematem aktywizmu. Tak ja zawsze w naszej placówce, nie będziemy się jednak zajmowali tylko teorią, ale będą nam towarzyszyć przede wszystkim praktyczne zadania. Sprawdzimy, co trzeba zrobić w Polsce i Niemczech, żeby napisać petycje, czy zorganizować demonstrację i jeśli wystarczy nam na to sił i czasu i postaramy się tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Inspiracji nie będziemy szukali tylko w nas samych, ale również w przestrzeni miejskiej Poczdamu. W programie została przewidziana również spotkanie z berlińską organizacją, która zajmuje się tematem ekologii, praw człowieka itp.

Wszystkim aktywnościom będą towarzyszyć gry i zabawy, w trakcie których będziemy mieli okazje lepiej poznać nie tylko siebie, ale również nasze języki.

Kolejnym punktem programu będzie samoorganizacja, czyli samodzielne przygotowywanie posiłków, podczas których będziemy się świetnie bawić. Wszystko odbywać się będzie pod okiem dorosłych, łącznie z zarządzaniem wspólnym budżetem.

W trakcie spotkania w komunikacji pomagają dwie osoby pośredniczące językowo (jak zawsze w naszych polsko-niemieckich projektach). Wystarczy, że mówisz i rozumiesz w języku polskim lub niemieckim, nie jest wymagana dodatkowa znajomość języka obcego!

W razie potrzeby możliwe są zniżki w opłacie za uczestnictwo. Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za edukację wymienioną powyżej: Do kontaktów

*Niestety od tego lata nie możemy już dofinansowywać kosztów podróży na nasze projekty.*

*Realizacja wydarzenia uzależniona jest od zatwierdzenia dotacji projektowej.*


Przegląd Rejestracja