Światła, kamera, akcja

Polsko-niemieckie spotkanie

Data: 3. - 10. sierpnia 2024
Koszt: 245 Euro
Osoba odpowiedzialna: Błażej Bekus
Dla: Młodzież mieszkająca w Polsce i Niemczech
Wiek: 13-17 lat

Chętnie dostosujemy się do specjalnych potrzeb (np. ograniczeń fizycznych/zdrowotnych).
Aby odpowiednio się przygotować, pomoże nam uzyskanie informacji w odpowiednim czasie.
Skorzystaj w tym celu z pola tekstowego lub skontaktuj się z nami telefonicznie albo e-mailem bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia.

Ważne informacje:

Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem. Na końcu zgłoszenia kliknij na przycisk “Wyślij”. Następnie otrzymasz od nas automatyczną wiadomość e-mail z linkiem. Proszę kliknąć w ten link. Dopiero po tym otrzymamy Twoją zgłoszenie.
W ciągu 1-3 dni roboczych wyślemy osobistą wiadomość e-mail z dalszymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia. W tej wiadomości poinformujemy również, czy udało nam się zarezerwować miejsce na liście uczestniczących.
W opisie wydarzenia staramy się informować, jeśli wszystkie miejsca w projekcie są już zarezerwowane. Jednak nie zawsze się to udaje.
Opłata za uczestnictwo musi zostać przelana na nasze konto w ciągu 7 dni od wysłania przez nas informacji do uczestników i uczestniczek.

Anulowanie:

0-14 dni przed projektem: brak zwrotu opłaty za uczestnictwo (lub tylko w przypadku możliwości wykorzystania rezerwacji miejsca przez inną osobę, jeśli wydarzenie jest w pełni zapełnione).
Jeśli zostały już poniesione zindywidualizowane koszty, część opłaty za uczestnictwo może zostać zatrzymana, nawet jeśli rezygnacja zostanie dokonana wcześniej. Są to na przykład zindywidualizowane koszty podróży pociągiem do miejsca wydarzenia za granicą, czy uiszczone przez nas opłaty wizowe itp.
HochDrei e.V. może odwołać krótkoterminowo wydarzenia z powodu braku przyznanej dotacji lub niewystarczającej liczby zgłoszeń. Opłaty za uczestnictwo zostaną wówczas zwrócone w całości.

Przechowywanie danych:

Informacje z rejestracji są przez nas przechowywane.
Podczas wydarzenia uczestnicy muszą ponownie potwierdzić swoją obecność, a także podać imię i nazwisko, adres i datę urodzenia, podpisując listę uczestników. Ten podpis na miejscu jest warunkiem wstępnym uczestnictwa. Ważnym powodem jest fakt, że musimy przechowywać dane osób uczestniczących przez okres do 10 lat dla grantodawców oraz urzędu skarbowego. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, wiek, adres i rodzaj wydarzenia. Po tym okresie żadne dane nie będą przekazywane dalej.

Przegląd Widok szczegółowy