HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg

Szkolenie dla prowadzących polsko-niemieckie i międzynarodowe spotkania młodzieży

termin: 05. do 10. sierpnia 2019
miejsce: Mikuszewo/Polen
koszt: 300 PLN
partner: MDSM Mikuszewo
współfinansowanie: Deutsch-Polnisches Jugendwerk
osoba prowadząca: Tanja Berger, Malgorzata Bobrowska
osoba odpowiedzialna: Tanja Berger
referenci: Tanja Berger, Malgorzata Bobrowska
grupa docelowa: Dla wszystkich, kórzy chcą się nauczyć przeprowadzać spotkania polsko-niemieckie

Szkolenie dla teamerów i teamerek składa się z dwóch seminariów, w trakcie których poruszane zostaną podstawowe kwestie dotyczące organizacji i przeprowadzania polsko-niemieckich spotkań. Trzeci etap szkolenia daje uczestnikom i uczestniczkom możliwość wspólnie z innymi uczestniczącymi w teamie przeprowadzenia własnego projektu. Radą i pomocą będą służyli pedagodzy i pedagożki pracujące w obu placówkach kształceniowych Stowarzyszeniu HochDrei oraz MDSM Mikuszewo.

W każdej chwili istnieje możliwość dołączenia do szkolenia ponieważ program powtarzany jest cyklicznie.

Najważniejsze zagadnienia tego seminarium:
- nauczanie interkulturowe,
- metodyka pracy podczas międzynarodowych spotkań młodzieży,
- komunikacja interkulturowa,
- animacja językowa,
- praca w międzynarodowym teamie,
- kwestie prawne,
- samoorganizacja i partycypacja,
- od pomysłu do seminarium,
- rola prowadzącego/-cej.

Pracujemy w sposób interaktywny według zasady: learning by doing. Nie przeprowadzamy długich wykładów, a uczestniczący biorą aktywny udział w szkoleniu.

Przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

zgloszenie teraz